Digitális tachográf

Jogszabályi háttér

Az Európa parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete alapján többszöri halasztás után bevezetésre került a digitális menetíró készülék. Ez alapján az Únió területén új gépjármű csak digitális menetíró készülékkel helyezhető forgalomba 2006. 05. 01-től.

Miért digitális?

Felmerül a kérdés, hogy miért kapta a digitális elnevezést az új fejlesztésű menetíró készülék?

Az alapvető különbség az adatrögzítés módjában rejlik. Míg az eddig forgalomban lévő tachográf készülékek papír alapon regisztrálták a gépjárművezető tevékenységeit, ill. a jármű haladási sebességét valamint a megtett távolságot, addig a digitális készülékek ezeket elektronikus úton adatmemóriában rögzítve tárolják. Valamint a gépjárművezető által használt ún. Járművezetői kártya chipjében kerülnek rögzítésre. A gépjárműbe épített fedélzeti egység ( maga a készülék) legalább 365, a gépjárművezetői kártya legalább 28 napi adatmennyiség tárolását teszi lehetővé.

Chipkártyák

Digitális menetírókban használatos chipkártyák

Kártyák kivitelei, fajtái

Adattartalmi és formai szempontból a hazánkban forgalomba kerülő kártyák is hasonló formátumban jelennek meg.

A készülék üzemeltetéséhez, ellenőrzéséhez 4 különböző típusú bankkártya méretű kártya kerül forgalomba. Színük alapján egyértelműen megkülönböztethetőek.

 1. Gépjárművezetői kártya:
  Színe: Fehér
  Érvényessége: 5 év

  Tartalmazza a gépjárművezető azonosítására szolgáló információkat, adatokat ( név, fénykép stb.) A fedélzeti egység ez alapján azonosítja a gépjárművezetőt.
   

 2. Üzembentartói kártya:
  Színe: Sárga
  Érvényessége: 5 év

  Tartalmazza a gépjármű üzembentartójára vonatkozó adatokat. A vállalkozást vagy tulajdonost azonosítja a készülékben ill. ezen kártya segítségével lehet végrehajtani a kötelezően előírt adatmentéseket.
   

 3. Hatósági kártya:
  Színe: Kék
  Érvényessége: 2 év

  A Közlekedési Felügyelet, a Rendőrhatóság, Vám és Pénzügyőrség által ellenőrzésre használatos kártya. Tartalmazza a az ellenőrzést végző személy azonosító adatait, fényképét. Teljes hozzáférést biztosít a menetíró készülékben tárolt adatokhoz, továbbá jogot ad az adatok letöltéséhez.
   

 4. Szervizkártya:
  Színe: Piros
  Érvényessége: 1 év

  Közlekedési Felügyeletek által jóváhagyott műhely dolgozói által használatos kártya. A szervizben dolgozó személyt ill. a vállalkozást azonosítja a kártya, fényképpel ellátott PIN-kóddal védett.

Kártyaigénylés

A digitális menetíróban használatos adatrögzítő kártyák mindegyikét az arra jogosult, a lakhely vagy rendszeres tartózkodási hely szerinti illetéket megyei Közlekedési Felügyeleteken igényelhetik. Az igénylés során minden esetben szükséges egyéb iratok, okmányok bemutatása. Ezek listáját az igénylőlapok mellékleteiben megtalálhatja.

A különböző igénylőlapokat letölthető formátumban megtalálhatja az alábbiakban :